This site use the Cookies

We use cookies to ensure you receive the best user experience on our website. By continuing to browse our website, you consent to the use of cookies.  
HOME
IT    EN    DE    PL
ZIMA    LATO

wycena on-line

- booking -

Prośba o informację

Tel. +39 0461 585282
+39 0461 585282

Andalo jest idealnym punktem startowym wycieczek w g??b lasw Parku Przyrodniczego Adamello Brenta, trekkingu czy nordic walking albo te? wspinaczki na Campanil Bas b?d? inne szczyty Dolomitw.

Z Andalo prowadz? te? oznakowane trasy rowerowe dla ?grali?, biegn?ce u podn?y Paganelli i ??cz?ce si? z jednym z dwch g?wnych szlakw rowerowych Trentino ? Dolomiti Brenta Bike. Inn? opcj? jest peda?owanie po le?nych ?cie?kach okr??aj?cych jeziorko w Andalo.

Z Andalo prowadz? te? pi?kne szlaki do schronisk i dawnych sza?asw pasterskich, przekszta?conych obecnie w obiekty noclegowe lub restauracyjne.

Okolice obfituj? w dzik? zwierzyn?. Prawdziwe szare nied?wiedzie mo?na podziwia?, zupe?nie bezpiecznie we wspomnianym ju? Parku Przyrodniczym Adamello Brenta. Zorganizowano tu dla nich bardzo du?y wybieg ogrodzony siatk?. Niewykluczone, ?e podczas wycieczek dostrze?emy na szlaku ?wie?e jeszcze tropy wilka, a na pobliskim szczycie stado kozic zr?cznie skacz?cych ze ska?ki na ska?k?. Warto te? podnie?? czasem g?ow? do gry, aby dostrzec, szybuj?cego majestatycznie or?a krlewskiego. We wspomnianych wcze?niej schroniskach czy gospodarstwach mo?na skosztowa? miody prosto z domowej pasieki czy ciep?ego jeszcze mleka od krowy. Na przyk?ad w Malga Tovre, gospodarstwie dydaktycznym, gdzie miejskie dzieciaki absolutnie trac? g?ow? widz?c kaczki, kzki, ?winki, kurki a nawet ma?e koniki pony!