This site use the Cookies

We use cookies to ensure you receive the best user experience on our website. By continuing to browse our website, you consent to the use of cookies.  
HOME
IT    EN    DE    PL
ZIMA    LATO

wycena on-line

- booking -

Prośba o informację

Tel. +39 0461 585282
+39 0461 585282

Czy masz dziecko i chcia?by? zaj?? kilka godzin? Wyobra? sobie, ?e mo?esz cieszy? si? zas?u?onym odpoczynkiem w Prywatnym Spa lub wyj?? z przewodnikiem na odm?adzaj?c? wycieczk? przyrodnicz??

Nie martw si?, zajmujemy si? twoim dzieckiem. (Gwarantujemy tylko j?zyk angielski)

Podczas wakacji mo?esz skorzysta? z klubu dla dzieci z pomoc? dla dzieci w wieku od 1 do 4 lat. Us?uga jest dost?pna od 9.30 do 14.00 z obiadem z asyst?.

Stworzyli?my rwnie? plac zabaw odpowiedni dla dzieci, gdzie mog? bawi? si? po po?udniu i wieczorem pod nadzorem jednego z was.

Oczywi?cie zapewniamy wszystko, czego potrzebujesz, a nast?pnie ko?yski, przewijaki, podgrzewacze do butelek, wysokie krzese?ka, wzek, plecak dla dzieci, rower z siedziskiem dla dziecka.

Na ?niadanie i kolacj? w restauracji przygotowujemy ?ywno?? dla dzieci i oferujemy menu z prostymi i pe?nowarto?ciowymi potrawami, odpowiednie dla najm?odszych, ktrzy znajd? przy serwetkach, sztu?cach, ksi??ce do barwienia.