This site use the Cookies

We use cookies to ensure you receive the best user experience on our website. By continuing to browse our website, you consent to the use of cookies.  
HOME
IT    EN    DE    PL
ZIMA    LATO

wycena on-line

- booking -

Prośba o informację

Tel. +39 0461 585282
+39 0461 585282

Residence Hotel Eden zosta? uhonorowany presti?owym certyfikatem Ecolabel.

Postanowili?my go uzyska? poniewa? dla nas, urodzonych i ?yj?cych po?rd gr wchodz?cych w sk?ad Parku Przyrodniczego Adamello Brenta ochrona ?rodowiska naturalnego jest kwesti? zasadnicz?, podstaw? naszej filozofii, jak? chcemy te? dzieli? si? z naszymi go??mi.

Ecolabel to znak jako?ci ekologicznej stworzony w 1992 r. w celu promocji takich produktw i us?ug, ktre w jak najmniejszym stopniu mog?yby negatywnie oddzia?ywa? na ?rodowisko naturalne. W efekcie konsument uczy si? dokonywa? bardziej ?wiadomego wyboru, maj?cego na wzgl?dzie to, w jakim ?wiecie chcemy i b?dziemy ?y? w przysz?o?ci.

Dlatego zdecydowali?my si? zrezygnowa? z wyrobw jednorazowych. Zamiast napojw w puszkach serwujemy te w szklanych butelkach. ?azienki zaopatrzyli?my w dozowniki myd?a, lampy w ?arwki energooszcz?dne. Selekcjonujemy ?mieci i odpady. Zwracamy piln? uwag? na ilo?? zu?ywanej wody, tak, aby unika? jej marnowania. Stawiamy na energi? elektryczn? produkowan? ze ?rde? ekologicznych i w?asny, niezale?ny system ogrzewania pomieszcze?. Rwnie? nasze detergenty s? ekologiczne. Zainstalowane kolektory s?oneczne s?u??ce zamianie energii s?onecznej na ciep?o, znajduj? zastosowanie przy podgrzewaniu wody u?ytkowej. Naszym go?ciom natomiast polecamy zdrowe produkty z naszego regionu.

Jeste?my przekonani, ?e promocja zrwnowa?onego stylu ?ycia i odpowiedzialnego modelu turystyki s?u?? ochronie tej wspania?ej natury, po?rd ktrej ?yjemy i ?e nasi go?cie podziela? b?d? ten punkt widzenia.