This site use the Cookies

We use cookies to ensure you receive the best user experience on our website. By continuing to browse our website, you consent to the use of cookies.  
HOME
IT    EN    DE    PL
ZIMA    LATO

wycena on-line

- booking -

Prośba o informację

Tel. +39 0461 585282
+39 0461 585282

Najlepszy przepis na relaksuj?ce wakacje w Residence Hotel Eden w Andalo: pobyt w naszym spa, w ktrym para z sauny, penetruj?c skr?, dok?adnie oczy?ci j? i zregeneruje, woda i ld pobudz? Wasz? witalno??, a inhalacje w komnacie solnej wzmocni? system odporno?ciowy i korzystnie wp?yn? na drogi oddechowe.

Eden Spa oferuje:

KOMPLET ZABIEGW WELLNESS

  • Sauna fi?ska i sauna typu soft
  • Aromatyzowana ?a?nie turecka
  • Grota lodowa
  • Zimna mg?a
  • Pasa? Kneippa
  • Wanna z hydromasa?em na ?etony z olejkami eterycznymi

DOBROCZYNNE DZIA?ANIE SOLI

  • Relaksacyjna komnata solna wyk?adana sol? z Himalajw
  • Przyjemnie urz?dzona sala wypoczynkowa


Relaksacyjna komnata solna wyk?adana sol? z Himalajw
Wypoczynek i odpr??enie dzi?ki inhalacji solnej
Temperatura: 30 C
Czas pobytu: 25-30 minut
Cz?stotliwo??: jedna sesja
Korzy?ci: wzmocnienie systemu odporno?ciowego, dobroczynny wp?yw na drogi oddechowe, delikatna
i nawil?ona skra
Zastosowane materia?y: bloki solne lub sl kamienna wydobyte z g??boko?ci 800 m p.p.m.
Wra?enia i odczucia: mi?a atmosfera, sprzyjaj?ca odpr??eniu, a zarazem terapia nieinwazyjna,
polecana wszystkim niezale?nie od wieku.
Przyjemnie urz?dzona sala wypoczynkowa
Mi?dzy czasem sp?dzonym w saunie, k?pielami w wodzie czy zabiegami nale?y koniecznie znale?? czas na wypoczynek.

Organizm, do?wiadczywszy skokw temperatur z wysokiej do bardzo niskiej musi mie? czas na regeneracj?, powrt do swojego rytmu.

Ergonomiczne, a zatem doskonale dostosowane do sylwetki, wyprofilowane le?anki w sali wypoczynkowej pozwalaj? na pe?en relaks cia?a.

W?a?ciwe u?o?enie cia?a pozwala na swobodn? cyrkulacj? krwi; ko?czyny dolne powinny znajdowa? si? na tej samej wysoko?ci, co serce.

Organizm potrzebuje wypoczynku, a w czasie jego trwania najlepiej dobrze si? przykry? i popija?, serwowan? w Spa herbatk? zio?ow?, ktra uzupe?ni poziom utraconych wcze?niej p?ynw.

Wystarczy zaledwie dwadzie?cia minut wypoczynku, aby cia?o i dusza ca?kowicie si? zregenerowa?y: serce wrci?o do normalnego rytmu, ust?pi?o pocenie, a my?li uwolnione zosta?y od codziennych trosk.