This site use the Cookies

We use cookies to ensure you receive the best user experience on our website. By continuing to browse our website, you consent to the use of cookies.  
HOME
IT    EN    DE    PL
ZIMA    LATO

wycena on-line

- booking -

Prośba o informację

Tel. +39 0461 585282
+39 0461 585282

Rozrywki i imprezy dla doros?ych oraz dzieci

Jakie rozrywki wieczorne proponuje Hotel Eden?

W sezonie odbywaj? si? u nas regularnie prezentacje lokalnych win i grappy prowadzone przez ekspertw z najlepszych winnic naszego regionu po??czone z degustacj? tych trunkw. Przygotowujemy te? menu i degustacj? miodu, podczas ktrej lokalni producenci opowiadaj? sekrety z ?ycia pszcz?. Poza tym mamy te? animatora organizuj?cego zabawy dla doros?ych i dzieci, a maluchy mog? te? zabawi? si? w artystw tworz?c w?asne dzie?a sztuki z materia?w naturalnych jak szyszki, li?cie czy ga??zki zebrane w pobliskich lasach.

Jakie propozycje przygotowano dla rodzin?

Hotel Eden opracowa? szczeg?owy, tygodniowy program aktywno?ci i rozrywek Andalo for Family (niektre z nich s? dodatkowo p?atne), ktre pozwol? rodzinom sp?dza? czas razem na ?wie?ym powietrzu odkrywaj?c uroki naszego terytorium. Ich plan znajduje si? pod linkiem: www.andaloforfamily.com

Dzieci

W jakich godzinach czynny jest Miniclub?

Rano: w godz. 9.30-13.30, w tym baby club dla maluszkw w wieku 1-4 lat, w ktrym zapewniona jest pomoc przy karmieniu podczas posi?ku.
Po po?udniu: w godz. 15.30-19.30.
Wieczorem: w godz. 20.30-22.30.

Od jakiego wieku przyjmowane s? dzieci do Miniclubu?

Pocz?wszy od czwartego roku ?ycia, przy czym rano (patrz wy?ej) mamy tu te? baby club dla maluszkw w wieku 1-4 lat, w ktrym zapewniona jest pomoc przy karmieniu podczas posi?ku.

Jakie zabawy oferuje Miniclub?

Przewidujemy zaj?cia rozwijaj?ce r?ne zdolno?ci dziecka, w tym manualne, artystyczne. Uczymy maluchy integracji grupowej. Wy?wietlamy filmy.

Kiedy przewidziane s? posi?ki w Miniclubie?

Gwarantujemy wszystkie obiady, a tak?e posi?ek w czasie rwnoleg?ym do kolacji przy ?wiecach organizowanej dla doros?ych. Dodatkow? atrakcj? jest pizzata czyli uczta z pizz? w roli dania g?wnego.

Czy przygotowujecie przecierane posi?ki dla dzieci po odstawieniu od piersi i dla starszych maluch?w?

Naturalnie, nasi kucharze s? w stanie sprosta? rwnie? takim zamwieniom. Prosimy jedynie o dostarczenie nam ewentualnie sk?adnikw.

Restauracja

Co serwuje restauracja na ?niadanie, obiad i kolacj??

?niadanie w formie bufetu z bogatym wyborem pieczywa (chleba, rogalikw, bu?eczek), domowych ciast, jogurtw, owocw, nutelli/d?emw/miodu, w?dlin i serw, sokw owocowych i gor?cych napojw.

Na obiad i kolacj? proponujemy:
 • bufet przystawek, przek?sek i sa?atek warzywnych
 • mo?liwo?? wyboru spo?rd trzech pierwszych da? i trzech drugich, skosztowania regionalnych da? przygotowanych z lokalnych produktw oraz w?oskich potraw narodowych, da? z ryb
 • wybr deserw przygotowanych przez naszego szefa kuchni

Czy restauracja i menu dostosowane s? do potrzeb najm?odszych go?ci?

Naturalnie. Oferujemy ma?e krzese?ka, zabawne sztu?ce i talerze odpowiednie dla dzieci oraz ksi??eczki do kolorowania.
Ka?dego dnia przygotowywane jest osobne menu dla dzieci, a tak?e, na ?yczenie, przygotowujemy przecierane dania dla maluszkw po odstawieniu od piersi (prosimy tylko o dostarczenie nam sk?adnikw). Istnieje te? mo?liwo?? serwowania posi?kw dla dzieci na p? godziny przed oficjaln? por? posi?kw.

Czy hotel przewiduje te? pobyt w formule FB?

Oczywi?cie mo?na z dnia na dzie? zamwi? posi?ek, je?li chce si? go zje?? w hotelu. Restauracja oferuje bufet przystawek, przek?sek i sa?atek warzywnych, mo?liwo?? wyboru spo?rd trzech pierwszych da? i trzech drugich oraz deserw przygotowanych na miejscu w cenie:
 • 12 euro dla doros?ych
 • 8 euro dla dzieci w wieku 1-12 lat
 • 5 euro dla najm?odszych

Czy Formu?a Residence przewiduje opcj? korzystania z posi?k?w hotelowych?

Tak, mo?na skorzysta? odp?atnie z posi?kw:
 • 17 euro dla osoby doros?ej w restauracji lub 15 euro na wynos
 • 12 euro dla dziecka w restauracji lub 10 euro na wynos
 • Cena ?niadania w formie bufetu w restauracji wynosi 7 euro, podczas gdy za zestaw cappuccino i rogaliki francuskie ? 3 euro.

Co proponujecie go?ciom z problemami nietolerancji pokarmowej?

Jeste?my przygotowani rwnie? i na t? ewentualno??. Oferujemy dania dla osb nie toleruj?cych laktozy i z innymi problemami ?ywieniowymi.

Eden Spa

Czy w Eden Spa jest basen?

W naszym hotelu nie mamy krytego basenu, natomiast wszystkim naszym klientom oferujemy Winter Card uprawniaj?c? do 50% zni?ki na korzystanie z pobliskiego o?rodka Acqua In. Poza ?klasycznym? basenem znajduje si? te? strefa relaksu i zabawy z fantastyczn? zje?d?alni? wodn?, hydromasa?ami oraz przestrzeni? dla najm?odszych.

Czy dzieci mog? korzysta? z Eden Spa?

Wst?p do tej cz??ci hotelu zarezerwowany jest dla osb od 14 roku ?ycia tak, aby zapewni? przebywaj?cym w nim go?ciom ca?kowity wypoczynek.

Broszura Eden Spa?

Dodatkowe us?ugi hotelowe

Czy w hotelu mo?na odda? rzeczy do pralni?

Go?cie mog? korzysta? z samoobs?ugowej pralni z pralk? i suszarni? na ?etony. Jest tam te? miejsce na rozwieszenie mokrej garderoby oraz deska i ?elazko do prasowania. Nie ?wiadczymy natomiast us?ug prania i prasowania.

Warunki rezerwacji i anulowania pobytu

W jaki spos?b mam dokona? potwierdzenia rezerwacji:

Rezerwacja jest wa?na tylko po wp?aceniu zaliczki w wysoko?ci 30% w terminie nie przekraczaj?cym tygodnia od dokonania rezerwacji. Zaliczk? mo?na ui?ci? na kilka sposobw:
 • Przekazem pocztowym na adres banku:
  Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia Paganella
  IBAN : IT14 W080 7834 3000 0000 1011 336
  Odbiorca: Hotel Eden
 • Kart? kredytow? VISA Mastercard z podaniem nazwiska jej w?a?ciciela, numeru oraz daty wa?no?ci karty.

Co oznacza ?gwarancja najlepszej ceny??

Strona www.hoteledenandalo.it oferuje gwarancj? najlepszej ceny. W praktyce oznacza to, ?e na ?adnej innej stronie z ofertami hotelowymi nie znajd? Pa?stwo ni?szej ceny za pobyt w Residence Hotel Eden ni? u nas.

Jakie s? warunki anulowania rezerwacji?

 • W przypadku anulowania rezerwacji w terminie d?u?szym ni? trzy dni od rozpocz?cia planowanego pobytu, dajemy mo?liwo?? zwrotu zaliczki w wysoko?ci obowi?zuj?cej w danym sezonie lub, ewentualnie, w kolejnym.
 • W terminie krtszym ni? trzy dni zatrzymujemy ca?? zaliczk?. Aby ubezpieczy? si? w przypadku odmowy zwrotu wp?aconej zaliczki: www.assiglobal.org/storno/index.html
 • W przypadku, gdy klient przyje?d?a do hotelu z op?nieniem lub musi wyjecha? wcze?niej nie dokonujemy ?adnych zwrotw.

Check-in i check-out/Meldowanie si? I wymeldowywanie si? z hotelu

O kt?rej godzinie mo?emy przyjecha? do hotelu?

Check in w dniu przyjazdu przewidziany jest w godzinach: od 13 w pokojach zwyk?ych i od 15 w apartamentach.

O kt?rej godzinie musimy opu?ci? hotel w dniu wyjazdu?

Do godziny 9.30.

Zwierz?ta

Czy hotel przyjmuje zwierz?ta?

Naturalnie, zwierz?ta s? u nas mile widziane i nie pobieramy za nie ?adnych op?at dodatkowych. Mo?na je trzyma? zarwno w pokojach jak i apartamentach, natomiast prosimy o nie wprowadzanie ich do restauracji i miniclubu. W miejscach publicznych (hol itp.) czworono?ni pupile poruszaj? si? tylko na smyczy.

P?atno?ci

Mo?liwo?ci p?atno?ci na miejscu

Przyjmujemy gotwk? do wysoko?ci 990 euro, p?atno?ci kart? bankomatow? lub Visa/Mastercard